[levering & betaling] [afhalen] [garantie] [ruilen] [aansprakelijkheid] [privacy]

 

omhoog  Levering & Betaling

De prijzen vermeld op de lijst zijn allemaal inclusief BTW.
Via e-mail of fax (evt. telefonisch) kunt u 24 uur per dag bestellen.
Nadat u ons een bestelling heeft gestuurd, krijgt u via e-mail of telefonisch een bevestiging. Bevestigingen worden binnen 1 dag verstuurd.

Indien wij de door u bestelde produkten in voorraad hebben, zult u deze normaal gesproken binnen 24 uur in huis hebben.
Produkten die wij niet in voorraad hebben, maar onze leverancier wel, hebben doorgaans een levertijd van 3 werkdagen.
Indien onze leverancier de produkten niet in voorraad heeft, dan kan de levertijd variŽren. U wordt in dit geval door ons op de hoogte gehouden.
Alle bestellingen kunnen worden opgehaald of thuis bezorgd
De betaling kan onder rembours geschieden, of het bedrag kan contant worden voldaan bij afhalen.

Voor rembours betaalt u het bedrag aan de koerier bij ontvangst van uw bestelling.

  • de verzendkosten binnen de regio 10,=.
  • de verzendkosten buiten de regio 18,=.
  • boven de 10 kg rekenen we 20,= ongeacht binnen of buiten de regio op verzendkosten.

Alle prijzen van onze artikelen zijn inclusief BTW.

 

omhoog  Afhalen

Wij zijn geen winkel. Afhalen kan in overleg. Als u bij de bestelling aangeeft dat u wilt afhalen, krijgt u van ons bericht als de bestelde artikelen voor u klaar liggen.

 

omhoog  Garantie

EasyCom-Online garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.

EasyCom-Online verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs c.q. de factuur als bewijs met betrekking tot de garantie.

Op alle hardware zit minimaal 1 jaar garantie. Deze wordt of door de fabrikant of door EasyCom-Online verzorgd. Neem altijd voordat u een defect artikel retour stuurt contact met ons op. Dit kan via telefoon, e-mail of fax.
Op sommige producten zit namelijk on-site garantie. Dit houdt in dat de fabrikant de garantie verzorgt. De verzendkosten naar ons zijn voor uw rekening, de verzendkosten weer terug zijn voor onze rekening.

Wat nooit onder de garantie valt:

  • Moederboarden, toetsenboarden, hardeschijven, dvd brander etc.
  • Beschadigingen c.q. onherstelbare schade als gevolg van onkundige installatie. - Onderhoud of herstel ten gevolge van normale slijtage.
  • Beeldbuizen,verbruiksmaterialen zoals papierlinten,diskettes,cartridges,drums etc.
  • Storingen c.q. schade als gevolg van (illegale) softwarekopieŽn en/of virussen.
  • Storingen c.q. schade als gevolg van hard- en software welke niet zijn geleverd door EasyCom.
  • Producten niet door EasyCom geleverd.
  • Indien de apparatuur zichtbare sporen van gebruik vertoont zoals bijvoorbeeld krassen, merktekens, stift-, inkt-, of andere vervuiling en hevige verkleuring zal er afhankelijk van de ernst hiervan geen omruilgarantie gelden c.q. vervalt de garantie en worden er kosten voor herstel in rekening gebracht.

 

omhoog  Ruilen met kassabon binnen 8 dagen in originele verpakkingen.

 

omhoog  Aansprakelijkheid

Indien door EasyCom-Online geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van EasyCom-Online jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de EasyCom-Online beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
Onverminderd het bovenstaande is EasyCom-Online niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EasyCom-Online of zijn ondergeschikten.

 

omhoog  Privacy

Afspraken over uw privacy
Als u een bestelling plaatst bij EasyCom-Online dient u een aantal gegevens in te vullen:
Uw naam en adres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.
Deze gegevens zijn nodig om de echtheid van een bestelling te kunnen controleren. Indien een bestelling geplaatst wordt ontvangt u een mail om de bestelling te bevestigen. Indien dit correct is nemen wij telefonisch contact met u op om uw bestelling te herbevestigen. Het is niet mogelijk om mobiele nummers op te geven bij het telefoonnummer.
Uw gegevens blijven alleen bij EasyCom-Online en worden verder niet aan derden verstrekt.

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Genoemde goederen vallen onder onze algemene leveringsvoorwaarden

De prijzen zijn incl. BTW en gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc.

 

omhoog

deze pagina is onderdeel van www.easycom-online.nl